Onderzoek Frank Bosman

Hugo Balls receptie van de kerkvaders

september 2008 - september 2013

onderzoek Byzantinisches Christentum: Dadaïst Hugo Ball herleest Johannes Climacus, Dionysius de Aeropagiet en Simon de Styliet.

Het terugkeren naar de spirituele bronnen van het christendom is een steeds terugkerend patroon binnen de christelijke traditie. Vooral sinds de Reformatie vindt een voortdurende herbronning van de eigen spirituele identiteit plaats. Zowel in de rooms-katholieke als bij de protestantse kerken en theologie is dit te vinden. De receptie van de 'herbronning' naar het vroege christendom, en met name naar die van de kerkvaders is in de loop van de geschiedenis uitgebreid onderzocht. Binnen dit onderzoek speelt de studie naar de invloed van vroeg-christelijke 'woestijntraditie' met zijn heiligen, monniken, heremieten en anachoreten een belangrijke rol. Er is echter sprake van een relatieve leemte in het onderzoek naar deze receptiegeschiedenis waar het gaat om de receptie die zich buiten de grenzen van de institutionele kerken heeft voltrokken, in het bijzonder in de historische Avant-Garde (eerste helft 20e eeuw).

Dit promotie-onderzoek probeert een voorzet te geven voor een eerste opvulling van deze leemte in de bestudering van de historische Avant-garde voor zover zij zich – expliciet of impliciet - op de kerkvaders en vroeg-christelijke mystici beroept. Daarbij zal het onderzoek gericht zijn op het boek Byzantinisches Christentum (1923) van de dadaïst Hugo Ball - een van de grondleggers van de Dada-beweging en belangrijk exponent van wat genoemd wordt de 'historische Avant-garde'. In dit boekt vindt een herlezing plaats van drie vroeg-christelijke schrijvers: Johannes Climacus, Dionysius de Aeropagiet en Simon de Styliet. De vraagt is welke rol deze 'herbronning' speelde in Ball's spirituele ontwikkeling van dadaïsme naar katholicisme.

Begeleiders:

  • Prof. dr. Paul van Geest
  • Drs. Theo Salemink

U kunt hier doorklikken naar de medewerkers pagina van Frank Bosman.