Onderzoek Peter van Egmond

Per 1 november 2012 is Peter van Egmond aan de Tilburg University begonnen met het postdoc-onderzoek op het snijvlak van economie en theologie. Aan de hand van de acht economische kernbeginselen zoals geformuleerd door Coen Teulings, waaronder "schaarste", "risico en informatie", "samenwerken en onderhandelen", kijkt hij wat kerkvaders hebben gezegd over onderliggende waarden en thema's. Gezocht wordt naar principes die zowel in geloof/theologie als in de economie werken, of juist contrasteren. Actuele thema's als "vertrouwen", "menselijk kunnen" (verondersteld mensbeeld), en "schaarste en overvloed" komen daarbij aan de orde. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) en wordt begeleid door prof. dr. Lans Bovenberg (TiSEM), prof. dr. H. Commmandeur (EUR) en prof. dr. P. van Geest (TST). De postdoc-plaats is gefinancierd door Randstad Beheer.

Onlangs rondde hij een dissertatie af over Pelagius' geloofsbelijdenis en verweerschrift Libellus fidei (geschreven 417 AD). Met dit traktaat probeerde Pelagius, die was veroordeeld wegens ketterij, zijn orthodoxie aan te tonen bij paus Innocentius I. Het betreft zijn laatste werk (voor zover bekend) en markeert een eerste climax in de pelagiaanse strijd over de verhouding tussen genade, vrije wil en moraal. De tekst is kritisch ge√ęditeerd en voorzien van analyse en commentaar dat het geschrift in de historische en theologische context plaatst: bronnengebruik, verhouding tot de kritiek van zijn tegenstanders, etc. Begeleiders: Prof. dr. P.J.J. van Geest en Prof. dr. A. van de Beek (VU Amsterdam). Lees verder.

U kunt hier doorklikken naar de mederwerkerspagina van Peter van Egmond.