Graag invullen en dan op 'Verder' klikken

Aanmelding voor TST Symposium Toekomstvisies voor de katholieke kerk

Op het volgende scherm kunt u extra deelnemers toevoegen

info:

Indien u ook wilt deelnemen aan de afscheidsrede van prof. dr. Staf Hellemans, dan graag aangeven bij deze aanmelding (onderaan in het scherm).

Is verwerkt in de opties
Ik neem ook deel aan de afscheidsrede om 16.15 uur
totaal