TiU logoTiu payoff
Tilburg School of Catholic Theology   
Nieuwsbrief 05

Nieuwsbrief 05

Beste meelezers in TNK / Oude Testament,

Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe meelezers. We zijn inmiddels dik over de 800 heen en het doet me geweldig goed dat zoveel mensen zich bezighouden met de Hebreeuwse Bijbel / het Oude Testament in de brontaal. Het is een uitdaging om zoveel lezers geïnteresseerd te houden: de een leest de Hebreeuwse Bijbel vlotjes in de grondtaal en de ander is blij dat hij/zij de efemeriden kan volgen.

Voor die laatste groep: je kunt de (gratis) basiscursus Hebreeuws op Tilburg University digitaal volgen. Als je naar https://webapp.fkt.uvt.nl/bho gaat en je klikt in de bovenbalk ‘Colleges Grammatica’  aan, vind je naast een woordenboek en veel voorbeelden ook zo’n 80 korte video’s over drempels in de grammatica. Het boek dat de weg door de grammatica aangeeft (‘Dat is Hebreeuws voor mij’ ) is niet gratis, maar wel heel handig.

Als je de al gepubliceerde efemeriden nog eens wilt naluisteren: https://tiu.nu/efemeriden

Verder: wat kun je binnenkort verwachten van de efemeriden?

  • We lezen een aantal teksten die over ziektes gaan. Het is altijd lastig om bepaalde termen zo te vertalen dat ze goed duidelijk maken waarom het gaat. Als het woord ‘melaatsheid’  valt, over welke aandoening hebben we het dan? Ik ben geen arts maar Lukas de Groote is arts én leest goed Hebreeuws, en hij heeft zich bereid verklaard mee te kijken.
  • Ik lees voor mezelf de komende dagen Genesis (daar blijft nog veel in te ontdekken) en maken van de nood een deugd: we lezen een aantal teksten uit Genesis, naar aanleiding van het (binnenkort in nieuwe vertaling  te) verschijnen boek van Aurelius Augustinus, Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen.’ Het is een uitgave van DAMON en valt onder de verantwoordelijkheid van het Augustijns Instituut in Eindhoven. Augustinus gebruikt voor zijn leeswerk in Genesis niet de BH maar de LXX. Kortom: in deze korte serie van efemeriden leggen we de Hebreeuwse tekst naast de Griekse (kun je meteen je Grieks warm houden) en kijken waar de verschillen liggen.
  • Nog even in Genesis: Er is een beroemde tekst uit Genesis (‘ … uit de man genomen’) die je misschien ook anders kunt lezen dan gebruikelijk Rudy van Moere (em. hglr Brussel) voert voor zo’n nieuwe lezing bepaalde argumenten aan, en die houden we tegen het licht.
  • Ik zit de komende week met een aantal predikanten in Israël en ben pas op 1 maart weer beschikbaar voor efemeriden. Ik heb de komende week dan ook niet de gelegenheid te reageren op opmerkingen. Daarom heb ik vanaf dinsdag 23 februari een korte serie gemaakt over Ruth, voor degenen die het Hebreeuws willen bijhouden.  Maandag 22.02 sluiten we voorlopig 1 Samuël af.

Je krijgt daarom vandaag een hele reeks efemeriden: t/m dinsdag 1 maart. Plezier ermee. Viva lingua Hebraica! Ik zal ze in Israël van jullie groeten.

 

Hartelijks,

Piet van Midden

 
  Aanmelden
Tilburg University - Warandelaan 2 - 5037 AB Tilburg - www.tilburguniversity.edu contact | contact