TiU logoTiu payoff
Tilburg School of Catholic Theology   
nieuwsbrief-01

01-nieuwsbrief

Beste mensen,

Het aantal meelezers staat op dit moment op 588. Bij dezen heet ik de nieuwe lezers van harte welkom.  Dat betekent dat we een enorme sprong hebben gemaakt. Ook door een bericht over de efemeriden in het RD. Toen ik ermee begon, was ik voorzichtig optimistisch. Inmiddels ben ik enthousiast.Nulla dies sine linea Hebraica 'geen dag zonder een regeltje Hebreeuws' was de lijfspreuk van Buber en Rosenzweig.

Een efemeride is een eendagsvlieg of eendagsvlinder. Ik houd het op de vlinder. In het moderne Hebreeuws: qiqajon. Dat is in de Bijbel de wonderboom van Jona. 

Er komen allerlei vragen binnen en ik probeer daarop zoveel mogelijk in te gaan. Maar u begrijpt dat het soms onmogelijk is op alles adequaat te reageren. Een van de vragen is: 'Er is nóg een cursus Hebreeuws aan TiU. Hoe zit dat? Klopt: op de website van TiU kunt u een compleet uitgewerkte cursus vinden. Vrij toegankelijk en dus gratis. Net als de efemeriden. 

Voor de cursus ga je naar https://webapp.fkt.uvt.nl/bho  Daar vind je in de bovenbalk o.a. 'colleges grammatica' en daarin worden alle grammaticale hobbels besproken die studenten in vele jaren hebben gemeld. Het is dus een vraaggestuurde cursus. Inclusief te lezen hoofdstukken en een bijbehorend woordenboek. Er is ook een gedrukt grammaticaboek bij de cursus beschikbaar: daarin wordt alles wat je op de filmpjes vindt nog eens uitgelegd. Dat boek is niet kostenloos. Het heet 'Dat is Hebreeuws voor mij.' Als je dat wilt gebruiken: je vindt het op www.uitgeverij2vm.nl 

De al gepubliceerde efemeriden vind je op https:tiu.nu/efemeriden Er wordt gewerkt aan een database. Ik doe het zelf momenteel zo: ik plak de titels van de efemeriden in een Wordbestand en zoek dan met de zoekmode van Word. Wat omslachtig, maar als voorlopige oplossing redelijk handig. 

Op de laatste dia vind je steevast een url die je naar een website brengt waar je Tenach / Hebreeuwse bijbel voorgelezen vindt. En verder een url die je bij Shebank brengt, met een uitgebreid tekstanalytisch programma. Niet makkelijk toegankelijk maar als je eenmaal over de drempel heen bent, een werkelijk schitterende wetenschappelijke tool. Het is vrij toegankelijk.

Veel plezier met het lezen van de Hebreeuwse Bijbel en dank voor alle reacties tot zover,

Piet van Midden

 

 

 

 

 
  Aanmelden
Tilburg University - Warandelaan 2 - 5037 AB Tilburg - www.tilburguniversity.edu contact | contact