Welkom

De cursus Geschiedenis Filosofie Online (GFO) bestaat uit een reeks lessen over belangrijke filosofen en biedt een keur aan in het Nederlands vertaalde bronteksten.

De digitale cursus GFO is ontwikkeld voor zelfstudie. Naast de didiactisch geordende leerstof is er een bij iedere les een tool voor verwerking: een zelftoets met terugkoppeling op de antwoorden. De menustructuur geeft toegang tot de verschillende onderdelen van de cursus.

De cursus GFO wordt gebruikt in het reguliere aanbod van de verschillende vakken filosofie in het bachelorprogramma.