Opdracht

Nietzsche stelt dat het nihilisme op diverse plaatsen in onze cultuur is doorgedrongen. Kunt u hiervan enkele voorbeelden noemen?

Antwoord en uitleg

◄ Terug