TiU logoTiu payoff
Tilburg School of Catholic Theology   
Luce ~ december 2020

Open aanbod

Actuele thema's in: Fratelli tutti. Leeskring van negen webinars

Vanaf 5 februari 2021

Negen inspirerende inleiders dagen de deelnemers uit om de nieuwe encycliek van paus Franciscus te lezen. 

Met onder meer Krijn Pansters, Ellen Van Stichele, Barbara Mertens, Renee van Riessen, Peter Nissen en Anton ten Klooster.

In samenwerking met het Franciscaans Studiecentrum. Meer informatie op de website. Aanmelden kan via deze link.


Christelijke spiritualiteit in: De Schrift. Een persoonlijke brief van God

Vier online modules vanaf 11 februari

In de cursus gaat het om lectio divina en spiritualiteit in de brede christelijke traditie. In deze reeks:

11 februari ~ dr. Albert-Kees Geljon Philo van Alexandrië. De schepping van de wereld

4 maart ~ drs. Barbara Zwaan MA Simone Weil

25 maart ~ dr. Joanka van der Laan Oefening baart kunst. Lezen en  spiritualiteit in de 15e eeuw

15 april ~ br. Alberic Bruschke ThuisInkeer en de vorming van het geweten

Een inspirerende reeks, met de online vorm als uitdaging én als een soort van kloostercel. Maar met inspirerende teksten en met een webinar met de gastdocent, als alternatief voor een fysieke bijeenkomst (op de genoemde dagen van 15.30-16.30 uur).    

 

 

[Detail Getijdenboek 1457. Museum Krona]           

Voor meer informatie (ook over de online modules) kunt u lezen op de website. Aanmelden kan via deze link. Accreditatie door SKGV is aangevraagd.


Diplomaat, herder en gespreksgenoot.

Symposium bij de biografie van kardinaal Willebrands 

24 januari 2021, 14.00-15.45 uur via zoom vanuit de Kerk van de Doopsgezinde Gemeente in Den Haag

Met inleidingen van onder meer de biograaf: dr. Karim Schelkens en Sigrid Kaag MA, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Kardinaal Willebrands Archief.

Informatie over het programma op de website aanmelden kan via deze link.

 

Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging

Cursus vanaf februari 2021

De cursus  biedt voor pastoraal werkenden de mogelijkheid om kennis en competenties te verwerven die nodig zijn voor het werk binnen de verschillende werkvelden van de geestelijke verzorging.

De aandacht richt zich met name op de context van de geestelijke verzorging en op de eigen rol en taak van de geestelijk verzorger; met andere woorden: de cursus geeft inzicht in waar je komt te werken en op wat je daar te doen hebt.

In zekere zin biedt de cursus een herijking van een roeping.

De cursus bestaat deels uit fysieke bijeenkomsten in het Dominikanenklooster in Huissen en deels uit online leermodulen met ervaren en deskundige gastdocenten. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend bij de Zusters Norbertinessen in Oosterhout.

Maximum aantal deelnemers 6-8. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Meer informatie via de link of via a.a.m.smeets@uvt.nl.

 

Overig aanbod voor professionals

Zeven bijeenkomsten vanaf medio september  2021:

Spelen met zin. Geestelijke begeleiding en ontregelende ervaringen

In Spelen met zin krijgen deelnemers een dialoogmodel aangereikt in de vorm van een speciaal ontwikkeld bordspel om creatief en verrassend het gesprek aan te gaan rond ervaringen van chaos en schoonheid, ervaringen van kwetsbaarheid en ontregeling, die vragen om een nadere verkenning en zinvolle duiding. Het dialoogmodel biedt deelnemers een kans op professionele en persoonlijke groei.

Docenten: prof. dr. Christa Anbeek en dr. Johan Bouwer.

Klik de link voor meer informatie en voor vragen of inschrijving.


Zes bijeenkomsten vanaf medio september 2021:

Mystagogie. Spirituele weg en professionele grondhouding

De cursus richt zich op de belangrijke aspecten van inwijding als een proces van bemiddelingwaarin het gaat om mens- en persoonswording. De cursus draagt bij aan de beroepsvorming van de begeleider en biedt de mogelijkheid op zelfreflectie.

Klik de link voor meer informatie en voor vragen of inschrijving.


Vier bijeenkomsten vanaf 6 oktober 2021:

Spiritualiteit in de samenleving

Meer en meer komen religie en spiritualiteit buiten de kerk in beeld. Er is sprake van een transformatie van het christendom maar ook van geheel nieuwe vormen. De cursus biedt theoretische en praktische handvaten hoe professionals in het pastoraat en de geestelijke verzorging hiermee kunnen omgaan.

Klik de link voor meer informatie en voor vragen of inschrijving.

 

En ook nog....

Zelfstudie bij de TST

Zin in zelfstudie Hebreeuws of Grieks? Het kan. Of liever filosofie of Bijbelwetenschappen? Dat kan ook. Net als kijken naar kennisclips over Paulus of Augustinus bijvoorbeeld. U kunt grasduinen en studeren via deze link.


Efemeriden

Nu al ruim 1100 afleveringen verzorgt dr. Piet van Midden de nieuwsbrief Efemeriden. Met telkens een clipje over de vertaling van een Hebreeuws vers. Interessant als u Hebreeuws kunt lezen en handig voor weetjes en preekvoorbereiding. U kunt zich abonneren op de gratis nieuwsbrief via deze link. En: deze dagen loopt een reeks rond de teksten àchter de O antifonen.


Online studie via Luce 

Bijbels Hebreeuws Online. Drie modules voor beginners en gevorderden, elk 3 EC, mét begeleiding van dr. Piet van Midden, de mogelijkheid van een tentamen en een certificaat. Meer over de cursus is te lezen via deze link.

of
Inleiding Theologie Online. Een oefening 'langzaam denken' onder leiding van prof. dr. Herwi Rikhof met de artikelen van de geloofsbelijdenis als basis en uitgangspunt. Meer over de cursus is te lezen via deze link.

Wat zeggen studenten?
'Ik kan het een ieder die “zoekt te verstaan” van harte aanbevelen'.

'Er is een goede balans tussen teksten lezen en beluisteren, zelf op onderzoek uit gaan en opdrachten maken.'

 
Aanmelden
Tilburg University - Warandelaan 2 - 5037 AB Tilburg - www.tilburguniversity.edu contact | contact