Welkom in de digitale leeromgeving theologie

Op deze pagina kun je nader kennismaken met theologie en met aanverwante vakgebieden zoals filosofie. Je vindt hier online beschikbaar lesmateriaal voor zelfstudie of om alvast eens te ervaren of de opleiding Theologie iets voor jou is.

Wie theologie gaat studeren komt in aanraking met de brontalen Hebreeuws, Grieks en Latijn.

In deze digitale leeromgeving kun je al kennis maken met Hebreeuws: de taal van het Oude Testament, en met Grieks: de grondtaal van het Nieuwe Testament.

Geschiedenis van kerk en theologie, exegese, filosofie en dogmatiek zijn de kernvakken van het curriculum in de bacheloropleiding theologie.

De online cursussen Bijbelwetenschappen, Theologie en Geschiedenis van de filosofie op deze pagina bieden je gelegenheid voor een eerste kennismaking.

Het online studiemateriaal is onderdeel van het gewone studieprogramma of is daarvan afgeleid. De kennisclips en (delen) van de online cursussen zijn vrij toegankelijk.

De digitale encyclopedie Lucepedia is ontwikkeld als naslagwerk voor wetenschappers en geïnteresseerden in theologie en spiritualiteit. Lucepedia kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het maken van profielwerkstukken.

Bachelor voorlichtingskalender Bachelor Theologie Bachelor Theology Master Theologie Master Christianity & Society (EN) Lerarenopleiding Theologie