Cursussen ยป Welkom

Welkom

In de Geloofsbelijdenis worden de kerndogma’s van het christelijk geloof geformuleerd.

De cursus Theologie Online heeft een prebachelor-niveau. De cursus is geschikt voor zelfstudie uit interesse of als opstap naar een wetenschappelijke theologiestudie.

De cursus Theologie Online beoogt een kritisch zoeken naar inzicht in het christelijk geloof. Je komt op een eigentijdse doch grondige wijze meer te weten van de geloofsinhoud van het christendom, en specifiek van de rooms-katholieke traditie daarbinnen, en hoe deze door de eeuwen heen en wereldwijd vorm heeft gekregen. Daarbij is steeds veel aandacht voor beeldende kunst en muziek.

Het is mogelijk om zich voor deze cursus in te schrijven. Inschrijving biedt de mogelijkheid om oefeningen en opdrachten na te laten kijken door de begeleidend docent van de cursus.
Inschrijving voor de cursus biedt de mogelijkheid om een jaar lang in eigen tempo en in eigen tijd de stof te bestuderen en opdrachten te maken.

Meer informatie en inschrijven? gebruik de knop 'Info en Inschrijven'

Nader kennismaken met de docent en de cursus? Klik rechts op de link om alvast een videocollege te bekijken:

info en inschrijven Geloven en geloofsbelijdenis