Kennisclip Plus over Paulus door prof.dr. Bart Koet

In deze verrijkte kennisclip Paulus staat prof. dr. Bart Koet stil bij de betekenis van Paulus als communicator. Beginnen bij recente voorbeelden van de receptie van Paulus (onder meer in de filosofie) wordt de vraag gesteld naar wie Paulus was. Met bijdragen van drs. Bernadette van Dijk over diaconie en een gesprek met promovendus Stan van Ommen MA.

Kennisclip Plus over Augustinus door prof. dr. Paul van Geest

In de verrijkte kennisclip Augustinus wordt een verband gezet tussen het denken van Augustinus over de vrije wil en modern hersenonderzoek. Prof. dr. Paul van Geest gaat nader in op de relevantie van Augustinus denken in de geschiedenis van de theologie en voor moderne opvattingen over individualiteit en psychologie. Met een bijdrage van prof. dr. Frans van der Meché (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Kennisclip over Jesaja door dr. Archibald van Wieringen en Bernice Bryan MA

In de kennisclip Jesaja gaan dr. Archibald van Wieringen en Bernice Brijan in op de tekstontwikkeling van de beroemde Jesajatekst Zekers, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Het spoor wordt gevolg van de Dode Zee-rollen, de Masoretentekst en edities van Christelijke Bijbel naar een detail in het apsismozaïek in de Santa Maria in Trastevere in Rome.

Kennisclip over typologieën van ervaring van religie en spiritualiteit bij jongeren door dr. Monique van Dijk

In de kennisclip Jongeren en spiritualiteit geeft dr. Monique van Dijk inzicht in haar onderzoek naar typologieën van ervaring van religie en spiritualiteit bij jongeren.

Lecture fragment: Prof.dr.ing. René Munnik on 'The Prohibition of Images'

In het engelstalige videofragment 'The Prohibition of Images' gaat prof. dr. René Munnik in op de verschillende argumentaties en theologische en filosofische stellingnamen voor wat betreft het beeldverbod.

Lecture fragment: Prof.dr. Marcel Poorthuis on 'Hagar and Ishmael'

In dit engelstalige college fragment 'Hagar and Ishmael' vertelt prof. dr. Marcel Poorthuis op de wisselwerking tussen de drie grote monotheïstische religies aan de hand van visies op en varianten in het relaas van Hagar en Ismaël in heilige boeken van Jodendom, Christendom en Islam.