Blended learning inzetten in een cursus

Blended learning refereert naar een onderwijsvisie waarin naast traditionele leermethoden en leermiddelen ook online onderwijsmateriaal wordt ingezet. Als zodanig speelt het een rol in de nieuwe onderwijsvisie van de TiU.

Binnen de TST zijn in de afgelopen periode verschillende initiatieven genomen die hebben geleid tot een gevarieerd aanbod van online lesmateriaal. Voorbeelden zijn de online cursussen in de grondtalen Hebreeuws en Grieks, Inleiding Bijbelwetenschappen, de Luce leergang Theologie Online en een aantal zogeheten e-Essentials.

e-Essentials richten zich op de bacheloropleiding en zijn aanvullend op de inhoud van cursussen van de hoofdvakken theologie. Het idee achter het project is om een digitale canon op te bouwen. Dit maakt de video's geschikt om dwarsverbanden te leggen tussen verschillende cursussen.

De faculteit heeft een additional content-tool ontwikkeld waarmee een docent de inhoud van al het beschikbare videomateriaal (en in principe ook van YouTube materiaal) kan verrijken met verwijzingen naar ander online beschikbaar materiaal.
Zo wordt nadere of achtergrondinformatie toegevoegd aan de content van de video. Dit geeft de docent de mogelijkheid de video verder toe te spitsen op haar of zijn vak.

Daarnaast zijn er voor docenten verschillende mogelijkheden om zelf online-producten te (laten) maken. Zo kan iedere docent de software van MyMediasite installeren en gebruiken.

Een uiterst succesvolle inzet van MyMediasite is de dagelijkse nieuwsbrief Efemeriden door dr. Piet van Midden.

Gedetailleerde informatie vindt u in de dossiers in de rechterkolom.