Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Avicenna

Avicenna

Ibn Sina, of AvAvicennaicenna zoals hij in het Latijnse Westen bekend zou worden, werd rond 980 na Christus geboren in Afshana, in het Perzische rijk onder de Samaniden. Er is niet met zekerheid te zeggen of hij tot de soennitische of sjiitische Islam behoorde; misschien was hij zelfs een aanhanger van de mystieke stroming binnen de Islam die bekend staat als soefisme. In zijn jonge jeugd liet Avicenna al zien dat hij over grote intellectuele gaven beschikte: volgens een biografie geschreven door een van zijn leerlingen, kende hij op zeer jonge leeftijd de Koran al uit zijn hoofd. Ook las hij in zijn tienertijd al werken van Aristoteles. Volgens zijn biografie heeft hij de Metafysica meerdere malen gelezen, zonder de inhoud volledig te snappen; pas nadat hij een commentaar van de islamitische theoloog en filosoof al-Farabi had gelezen, werd de inhoud van de Metafysica hem geheel duidelijk. Op zestienjarige leeftijd begon Avicenna zijn studie van de geneeskunde. Hij blonk uit op dit vakgebied en werd een succesvolle dokter. Lees verder »