Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Dossiers op Lucepedia

Onderstaand treft u een overzicht van de aanwezige dossiers binnen Lucepedia.

A
Abelardus, Petrus
Adrianus VI, paus
Advent in de vroege kerk
Aegidius Romanus
Albertus Magnus
Alexander VI, paus
Alexandrië in de oudheid
Alfrink, Bernardus Johannes
Altaar
Alypius
Ambrosius van Milaan
Ambten
Amoen van Nitrië
Amos, het boek
Analytische godsdienstfilosofie
Anselmus van Canterbury
Antipapisme
Antisemitisme
Antonius van Egypte
Antonius van Padua
Apocalyps
Apocriefen: vroegchristelijke
Apostolicum
Aquinas, Thomas
Arator
Arbeid
Arendt, Hannah
Arianisme
Aristoteles
Arius
Ariëns, Alphonse
Asterius de Sofist
Athanasius van Alexandrië
Augustijnen
Augustijns Instituut
Augustinus van Hippo
Augustinus van Hippo en het neoplatonisme
Augustinus van Hippo: Nederlandse vertalingen
Augustinus van Hippo: beeld van God
Augustinus van Hippo: beeld van de Drie-eenheid
Augustinus van Hippo: negatief theoloog
Augustinus van Hippo: pedagogie
Augustinus van Hippo: preken
Augustinus van Hippo: schepping en Logos
Augustinus van Hippo: visie op priesterschap
Averroes
Avicenna
Aëtius

B
Ball, Hugo
Balthasar, Hans Urs von
Barnabas, de brief van
Barth, Karl
Baruch, het boek
Basilius van Caesarea
Bataille, Georges
Beatrijs van Nazareth
Bedevaarten
Benedictijnen
Benedictus van Nursia
Bernadette Soubirous
Bernardus van Clairvaux
Bertken, Suster
Bevrijdingstheologie
Biecht, sacrament van de
Bijbel
Bijna-dood-ervaringen
Birgitta van Zweden
Bisschoppelijke hiërarchie
Bisschoppen in de vroege kerk
Blondel, Maurice
Boeddhisme
Bonaventura
Bonhoeffer, Dietrich
Bonifatius
Bouyer, Louis
Brandsma, Titus
Buber, Martin
Bultmann, Rudolf
Byzantijnse ritus

C
Caesarius van Arles
Calvijn, Johannes
Canisius, Petrus
Canon Muratori
Cappadocische kerkvaders
Cappadocische kerkvaders: triniteitsleer
Caritas
Castor van Karden
Catez, Elisabeth
Catharina van Siena
Celibaat
Chagall, Marc
Charta Oecumenica
Chesterton, G.K.
Cisterciënzer Orde
Clara van Assisi
Clemens van Alexandrië
Concilie van Bazel - Ferrara - Florence
Concilie van Chalcedon (451)
Concilie van Constantinopel (381)
Concilie van Efeze (431)
Concilie van Nicea (325)
Concilie van Trente (1545-1563)
Concilie, Eerste Vaticaans (1869-1870)
Concilie, Tweede Vaticaans (1962-1965)
Concilies van Lateranen
Confessionele politiek in Nederland
Congar, Yves
Constantijn (Romeins keizer)
Cyrillus van Alexandrië

D
D'Costa, Gavin
Damiaan, Pater
Daniel de Styliet
Daniël, het boek
Descartes, René
Deuteronomium, het boek
Diatessaron
Didachè
Didascalia apostolorum
Dies irae
Dionysius de Areopagiet
Diversiteit in de vroege kerk
Dominicanen
Dominicus
Donatio Constantini
Donders, Petrus
Doop in de vroege kerk: historische ontwikkeling
Doop in de vroege kerk: oorsprong
Doop in de vroege kerk: theologie
Doop, sacrament van de
Duivel
Duns Scotus, Johannes
Duurzaamheid

E
Ecologische theologie
Economie
Efrem de Syriër
Emmerick, Anna Katharina
Engelen
Epifanie in de vroege kerk
Epistula Apostolorum
Erasmus, Desiderius
Esoterisch christendom
Ester, het boek
Ethiek in de vroege kerk
Eucharistie in de vroege kerk: het Oosten
Eucharistie, sacrament van de
Eucharistie: vroegste fase
Eudocia
Eunomius
Europese Unie
Evangelie der Waarheid
Exodus, het boek
Ezechiël, het boek
Ezra, het boek
Ezra, het vierde boek

F
Faustina Kowalska, Maria
Feministische theologie
Filioque
Franciscanen
Franciscus van Assisi
Franciscus van Sales
Franciscus, paus
Freud, Sigmund
Fulgentius van Ruspe

G
Gallicanisme
Garaudy, Roger
Gebeden in de vroege kerk
Gebedsweek voor de Eenheid
Geert Grote
Geestelijke gezondheidszorg, Religie en
Geloof en rede
Geloofsbelijdenissen
Geloofsbelijdenissen: pelagiaanse
Genesis, het boek
Gerhardt, Paul
Getijdengebed
Gezelle, Guido
Gezin
Gnostiek
Godsbewijzen
Godsdienstvrijheid
Gregoriaans
Gregorius de Grote
Gregorius van Nyssa
Gregorius van Tours
Guardini, Romano

H
Habakuk, het boek
Hadewijch
Haggai, het boek
Handelingen, het boek
Hebreeuws, Bijbels
Hebreeën, brief aan de
Hees, Anna Catharina van
Hegel, G.W.F.
Heidegger, Martin
Heidelbergse Catechismus
Heidense bronnen (1)
Heiligen
Heiligenlevens
Heksenvervolgingen
Helena Augusta
Hemel en Hel
Hemelvaartsdag in de vroege kerk
Hermias
Hieronymus
Hildegard van Bingen
Hindoeïsme
Holocaust (en de RKK)
Hooglied, het boek
Hosea, het boek
Huwelijk in de vroege kerk
Huwelijk, sacrament van het
Hypatia
Hypostase

I
Ignatius van Antiochië
Ignatius van Loyola
Innocentius III, paus
Inquisitie
Intelligent Design
Internationale betrekkingen
Interreligieuze dialoog
Investituurstrijd
Isaak de Syriër

J
Jakobus, brief van
Jansenisme
Jeanne d'Arc
Jeremia, het boek
Jesaja, het boek
Jezuïeten
Job, het boek
Joden en christenen (1e tot 6e eeuw)
Joden en christenen: rabbijnen en patres
Jodendom, Kerk en
Johannes Cassianus
Johannes Chrysostomus
Johannes Moschus
Johannes Paulus I, paus
Johannes Paulus II, paus
Johannes XXIII, paus
Johannes van Apamea
Johannes van Damascus
Johannes van het Kruis
Johannes van Ávila
Johannes, brieven van
Johannes, het evangelie volgens
Jona, het boek
Jong, Kardinaal Jan de
Jozua, het boek
Joël, het boek
Judas, brief van
Judas, het evangelie volgens
Judit, het boek
Julianus Roman
Julianus de Afvallige
Jung, Carl Gustav
Justinus de Martelaar

K
Kant, Immanuel
Kartuizers
Katharen
Katholiek onderwijs
Katholieke sociale leer
Kerkordeliteratuur
Kerstfeest in de vroege kerk
Kierkegaard, Søren
Klaagliederen, het boek
Klompé, Marga
Kloosterregels
Koningen, de boeken
Koptisch (taal)
Kronieken, de boeken
Kruistochten
Kwaad

L
Laatste Oordeel
Laïcité
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Leo XIII, paus
Leontius van Byzantium
Leontius van Jeruzalem
Levinas, Emmanuel
Leviticus, het boek
Lewis, C.S.
Lidwina van Schiedam
Liquid Religion
Liturgisch jaar
Liturgische muziek
Liturgische ritus
Liturgische rollen: de lector
Liturgische voorwerpen
Liudger
Locke, John
Logos in de Griekse filosofie na Chr.
Logos in de Griekse filosofie v. Chr.
Logos in de oudheid: overzicht
Logos-christologie tot 250
Logos: Philo van Alexandrië
Lubac, Henri de
Lucas, het evangelie volgens
Lucebert
Luther, Maarten

M
Macarius de Egyptenaar
Makkabeeën, de boeken
Maleachi, het boek
Malleus Maleficarum
Manasse, gebed van
Manicheïsme
Marcellus van Ancyra
Marcionitische prologen
Marcus, het evangelie volgens
Maria Magdalena
Mariologie
Marion, Jean-Luc
Maritain, Jacques
Martelaren van Gorcum
Martinus van Tours (Sint Maarten)
Maréchal, Joseph
Matteüs, het evangelie volgens
Maximus Confessor
Meister Eckhart
Melitiaans schisma
Melito van Sardes
Mens (antropologie)
Merton, Thomas
Miafysitisme
Micha, het boek
Milbank, John
Minucius Felix
Moderne Devotie
Moeder Teresa
Moltmann, Jürgen
Müntzer, Thomas

N
Nahum, het boek
Nehemia, het boek
Neoplatonisme
Newman, Kardinaal John Henry
Nicolaas van Myra
Nietzsche, Friedrich
Nouvelle Théologie
Nouwen, Henri
Numeri, het boek

O
Obadja, het boek
Oden van Salomo
Oecumene
Oecumenische concilies: de (eerste) zeven
Oecumenische dialogen
Ontwikkelingshulp, Christelijke
Oosters christendom
Openbaring van Petrus
Opus Imperfectum in Matthaeum
Origenes
Origenes: De basis
Origenes: Hoogliedcommentaar en Jodendom
Orosius
Oud-katholieke kerk
Overheid

P
Pachomius
Padre Pio
Pascal, Blaise
Pasen in de vroege kerk
Pastoraal concilie
Paulus VI, paus
Paulus van Tarsus
Paulus, brieven van
Paus
Pelagius
Pelagius: geloofsbelijdenis
Pesynthius van Koptos
Petrus Chrysologus
Petrus, brieven van
Philippus van Side
Philo van Alexandrië
Philostorgius
Photinus van Sirmium
Pilaarheiligen
Pinksterbeweging
Pinksteren in de vroege kerk
Pius X, paus
Pius XI, paus
Pius XII, paus
Plato
Platonisme
Plotinus
Porphyrius
Prediker, het boek
Priscillianisme
Priscillianus van Avila
Psalmen, het boek
Psychoanalyse en religie
Pulcheria

Q
Quaestiones

R
Raad van Kerken
Radboud van Utrecht
Rahner, Karl
Rechters, het boek
Religieus geweld in de vroege kerk
Rijk Gods
Rossum, kardinaal Van
Rufinus van Aquileia
Ruth, het boek
Ruusbroec, Jan van

S
Salvianus van Marseille
Samuël, de boeken
Sartre, Jean-Paul
Schepping
Schillebeeckx, Edward
Schuld
Scruton, Roger
Secularisering
Sedulius
Sefanja, het boek
Servatius (Sint Servaas)
Seuse, Heinrich
Shenoute van Atripe
Sidonius Apollinaris
Simeon de Styliet
Simplicianus
Slavernij
Socrates van Constantinopel
Soskice, Janet Martin
Sozomenus
Spreuken, het boek
Stein, Edith
Stoa
Subsitutietheologie
Sölle, Dorothee

T
Taizé
Taylor, Charles (filosoof)
Teilhard de Chardin, Pierre
Teresa van Avila
Tertullianus
Theologisch Debat
Theresia van Lisieux
Thomas a Kempis
Thomas, het evangelie van
Thomaschristenen
Tien Geboden
Tillich, Paul
Tobit, het boek
Tolerantie
Tolkien, J.R.R.
Triniteitsleer

U
Uitvaartrituelen

V
Vaderspreuken
Vagevuur
Valentinus
Valentinus: leer
Veertigdagentijd in de vroege kerk
Vegetarisme in de vroege kerk
Vergeving
Verlossing
Verzameldossier
Verzuiling (algemeen)
Verzuiling, katholieke
Vincentius van Lérins
Volksvroomheid
Vondel, Joost van den
Vormsel, het sacrament van het
Vrijheid
Vulgata

W
Weber, Max
Weduwen in de vroege kerk
Weil, Simone
Wijding en ambten in de vroege kerk
Wijding en ambten: Cursus honorum
Wijding en ambten: Sacramentarium Veronense
Wijding en ambten: Traditio apostolica
Wijding, sacrament van de
Wijsheid van Jezus Sirach
Wijsheid, het boek
Willebrands, Kardinaal Johannes
Williams, Rowan
Willibrord
Wittgenstein, Ludwig
Woestijnvaders (na 450)
Woestijnvaders (tot 450)

Z
Zacharia, het boek
Ziekenzalving, sacrament van de
Ziel
Zonde