Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Duurzaamheid

Duurzaamheid


Paus Benedictus XVI (die wel 'de groene paus' werd genoemd omdat de zorg voor de schepping een van de speerpunten van zijn pontificaat was) sprak over 'het verbond tussen mensen en het milieu, dat de scheppende liefde zou moeten weerspiegelen van God, uit wie we voortkomen en naar wie we op weg zijn'. Hij bracht, geheel in lijn overigens met zijn voorgangers Johannes Paulus II en Paulus VI, eerbied voor en bescherming van de schepping - 'het begin en de grondslag van alle werken van God' - in direct verband met de vreedzame co-existentie van de mensheid.

 
Kerk en duurzaamheid horen bij elkaar. En dat is eigenlijk al zo vanaf het eerste moment dat het begrip duurzaamheid werd gebruikt in relatie tot de omgang van mensen met natuur en milieu, vele eeuwen geleden.
Lees verder »