Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Boeddhisme

Boeddhisme

Staande_BoeddhaHet boeddhisme is een van oorsprong Aziatische religie die zich in de moderne tijd verspreid heeft naar het Westen. De religieuze stroming is vernoemd naar de eretitel van Siddharta Gautama, de zogenaamde 'historische boeddha'. De term 'boeddha' is afkomstig uit het Sanskriet, de klassieke taal van het Indische subcontinent, en betekent 'de verlichte' of 'de ontwaakte'. Prins Siddharta van de Gautama familie leefde in de vijfde eeuw voor Christus en was een religieuze hervormer. Hij zocht een midden tussen de opulente luxe van zijn leven in het paleis van zijn vader en de extreme ascese die hij een tijdlang als kluizenaar betrachtte. De leer die aan de basis van het boeddhisme staat wordt kernachtig samengevat in de vier nobele waarheden: het leven is lijden; lijden wordt veroorzaakt door verlangen; er is een einde aan het lijden; het einde van het lijden is bereikbaar door middel van het achtvoudige pad. Het totaal aan boeddhistische doctrines kan gezien worden als een uitleg van, of een uitwijding bij, deze vier nobele waarheden.

Het boeddhisme heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot meerdere stromingen of scholen: uit het eerste schisma ontstonden twee stromingen die later bekend werden als het mahayana-boeddhisme (wat in het Sanksriet letterlijk 'groot voertuig' betekent) en het theravada-boeddhisme (wat 'de oude weg' betekent). Het mahayana-boeddhisme wordt vooral aangehangen in Oost-Azië, bijvoorbeeld in China en de landen die traditioneel tot de Chinese culturele invloedsfeer behoren, zoals Japan, Korea en Vietnam. Het theravada-boeddhisme is vooral te vinden in de landen van Zuidoost-Azië die traditioneel tot de culturele invloedsfeer van India behoren, zoals Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Sri Lanka. Een derde stroming, het tantrayana- of vajrayana-boeddhisme (wat 'diamanten voertuig' betekent) heeft zich vanuit het noorden van India verspreid naar Tibet en Mongolië.

. Lees verder »