Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Balthasar, Hans Urs von

Balthasar, Hans Urs von

Vanwege Von Balthasars zeer omvangrijke en diverse theologische oeuvre is het een lastige zaak om hiervan een korte schets te geven en aan alles recht te doen. Zijn werken bevonden zich tussen (en letterlijk op) de polen van het spectrum ‘universitair-wetenschappelijke filosofie en theologie’ tot ‘mystieke werken’. Sommige van zijn latere werken schreef hij onder de invloed van de visioenen van zijn spirituele vriendin Adrienne von Speyr. Von Balthasar verenigde een enorme belezenheid en theologische en filosofische kennis met een diep doorleefd geloof, liefde voor de katholieke Kerk en mystieke spiritualiteit. Hij benadrukte in zijn theologie, evenals in zijn andere activiteiten, dat de Kerk niet op een afstand van de profane wereld moet staan, maar haar ramen open moet zetten en geëngageerd met de wereld dient te zijn. Hoewel Hans Urs von Balthasar niet actief deelnam aan het Tweede Vaticaans Concilie hebben zijn ideeën over de Kerk volop aandacht gekregen tijdens dit concilie.
Lees verder »