Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Numeri, het boek

Numeri, het boek

NumeriHet_Bijbelboek Numeri is het vierde boek van de Tora of Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. In het Hebreeuws wordt het bemidbar genoemd, wat 'in de wildernis' betekent. Het Latijnse numeri betekent 'getallen' en verwijst naar de twee volkstellingen die in het boek gehouden worden. Het boek Numeri komt na het boek Leviticus en wordt gevolgd door het boek Deuteronomium. Inhoudelijk bestaat Numeri uit vier verhalende gedeeltes: het vertrek van de berg Sinai en de voorbereidingen die aan het vertrek vooraf gaan (Nu 1:1-10:10), inclusief de eerste volkstelling in Nu 1-4, de gebeurtenissen tijdens de tocht door de woestijn (Nu 10:11-21:35), de zegen van Bileam (22:1-24:25) en de aankomst op de vlakte van Moab (Nu 25:1-36:13), inclusief de tweede volkstelling in Nu 26. Deze verhalende passages worden van elkaar gescheiden door wetten. Lees verder »