Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Interpretatie Lucepedia
Dossiers » Matteüs, het evangelie volgens

Matteüs, het evangelie volgens

MatteüsHet evangelie volgens Matteüs is een van de synoptische evangeliën en het eerste boek van het Nieuwe Testament. Volgens de traditie wordt het auteurschap aan de apostel Matteüs toegeschreven, maar tegenwoordig bestaat er consensus onder exegeten dat de schrijver waarschijnlijk een hoog opgeleide jood (bijvoorbeeld een schriftgeleerde) was die zich na de dood van Christus tot het christelijke geloof bekeerd had. Men schat dat het evangelie volgens Matteüs in de jaren zeventig na Christus is geschreven. Het evangelie volgens Matteüs deelt een groot aantal verzen met het evangelie volgens Marcus (dat als ouder wordt beschouwd) en het evangelie van Lucas. Kenmerkend voor het evangelie volgens Matteüs is dat Jezus vooral als leraar wordt neergezet. Een zestal van zijn toespraken worden in het evangelie uiteengezet. Lees verder »