Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Micha, het boek

Micha, het boek

Het BijbelbMichaoek Micha behoort tot de twaalf zogenaamde 'kleine profeten'. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Micha van Moresheth, en bestaat uit heilsorakels en onheilsorakels die elkaar afwisselen. Micha inventariseert de zonden van het volk Israël, zoals oneerlijke handelspraktijken, geweldpleging, en het verheerlijken van materieel bezit en afgoden (met name de Baäl-cultus). Alleen bekering tot de HEER kan het volk nog redden en haar toekomst veiligstellen. In dit boek zijn enkele prachtige passages te vinden waarin nederigheid en geweldloosheid benadrukt worden als deugden die nagestreefd dienen te worden. Beroemd is Micha 4:4, ‘Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen;’. Deze passage is ook aanwezig in het boek Jesaja en heeft als beeld gediend voor vele pacifistische initiatieven. Een andere, veel geciteerde passage is Micha 6:8, waarin de mens word opgeroepen tot nederigheid: ‘De HEER heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat u recht doet, en de trouw eerbiedigt, en dat u nederig wandelt met uw God.’

Lees verder »