Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Vulgata

Vulgata

De aanduiding Vulgata (ook wel: Vulgaat) wordt gebruikt voor de Latijnse bijbelvertaling die tussen de jaren 390 en 405 werd gemaakt door de kerkvader Hieronymus van Stridon. Hieronymus was de eerste (en lang de enige) die daarbij gebruik maakte van de Hebreeuwse bijbeltekst voor het Oude Testament. Tijdens zijn leven maakte Hieronymus al verschillende versies van de Vulgata, en na de Middeleeuwen is zijn vertaling ook weer enkele keren herzien. De Vulgata is nog steeds de officiële bijbelvertaling die door de Rooms-Katholieke Kerk wordt gebruikt voor de liturgie.
Lees verder »