Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Salvianus van Marseille

Salvianus van Marseille

De presbyter Salvianus heeft vermoedelijk het grootste deel van de vijfde eeuw meegemaakt. Afkomstig uit Noord-Gallië (waar toen ook het Duitse Rijnland toe behoorde) moest hij vluchten voor het geweld van de volksverhuizingen. Hij en zijn vrouw Palladia namen na enige jaren huwelijk het besluit voortaan streng ascetisch verder te leven, dus ook af te zien van het normale huwelijkse verkeer. Salvianus was presbyter in de kerk van Marseille (antiek: Massilia), en heeft twee langere geschriften en negen brieven nagelaten. Hij is belangrijk vanwege zijn poging het geweld in de wereld in verband te brengen met Gods bestuur, en vanwege de radicale sociale eisen die hij aan individuele christenen en de kerk als geheel stelt. Lees verder »