Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Geloofsbelijdenissen: pelagiaanse

Geloofsbelijdenissen: pelagiaanse

Vrijwel alle hoofdrolspelers uit de pelagiaanse strijd hebben een geloofsbelijdenis geschreven: Pelagius, Caelestius, Johannes van Jeruzalem en mogelijk ook Julianus van Aeclanum – plus enkele onbekende auteurs die dezelfde opvattingen voorstonden. Afgezien van de klassiek trinitarische opzet, komen in deze credo’s enkele thema’s herhaaldelijk terug, met name origenisme en de verwerping ervan, erfzonde, menselijke vrije wil en de persoonlijke verantwoordelijkheid voor zonden, en de noodzaak van zowel kinderdoop als Gods genadehulp. Hoewel er relatief veel pelagiaanse credo’s zijn geschreven, is er geen bijzonder verband tussen geloofsbelijdenissen en pelagianisme.

Lees verder »