Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Daniël, het boek

Daniël, het boek

DaniëlHet_Bijbelboek_Daniël verhaalt over de lotgevallen van Daniël de Judeeër, die na de val van Jeruzalem gevangen wordt genomen op bevel van koning Nebukadnessar van Babylon, en die een groot deel van zijn leven door brengt aan het Babylonische hof. Hier bekleedt hij een hoge positie vanwege zijn vaardigheid in het duiden van dromen en tekenen. Het tweede deel van het boek bevat een viertal visioenen die Daniël ontvangt en de duiding die hieraan gegeven moet worden. Dit tweede deel is een typisch voorbeeld van openbaringsliteratuur, met de sprekende beelden en het veelvuldig gebruik van symbolisme zoals we dit kennen uit de Openbaring van Johannes. Verder zijn aan het Bijbelboek Daniël een aantal passages toegevoegd die binnen de christelijke canon als deuterocanoniek wordt beschouwd. Het bekendste voorbeeld van een dergelijke toevoeging is het verhaal van Daniël en de draak. Lees verder »