Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Ezra, het boek

Ezra, het boek

EzraHet Bijbelboek Ezra vormt een literaire eenheid met het boek Nehemia. De boeken vormden van oudsher een eenheid en slechts sinds de totstandkoming van de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, bestaat de indeling in twee Bijbelboeken zoals die in de christelijke canon gebruikelijk is. Ook de inhoud van het boek Ezra sluit nauw aan bij die van het boek Nehemia. Het verhaalt over de terugkeer van ballingen uit Babylon in Juda en Jeruzalem, en de heropbouw van de tempel van Jeruzalem. Evenals in Nehemia vinden we in Ezra lijsten van namen van ballingen die in Juda en Jeruzalem terugkeren. Pas vanaf hoofdstuk zeven handelt het boek Ezra over de schriftgeleerde die het boek zijn naam gaf. De laatste vier hoofdstukken handelen over de terugkeer van Ezra in Jeruzalem, de ballingen die hem vergezelden, details over de reis, en ten slotte over het probleem van gemengde huwelijken dat in het boek Nehemia ook wordt aangesneden.
Lees verder »