Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Tertullianus

Tertullianus

Biografische informatie over Septimius Tertullianus is schaars, en lang niet altijd betrouwbaar. Gelukkig valt er uit zijn boeken een heleboel af te leiden. Tertullianus komt daarin naar voren als een origineel denker van gegoede afkomst die in de christelijke gemeente van Carthago mogelijk de functie uitoefende van lekenleraar. Ondanks de aanwezigheid van het montanisme, of, in zijn eigen woorden, Nieuwe Profetie, in zijn latere werk, heeft hij ook niet gebroken met de bredere christelijke gemeente van Carthago.

Tertullianus’ werk valt uiteen in apologetische, dogmatische en praktische geschriften. Ze worden alle gekenmerkt door een sterke retorische inkleuring. Alle middelen worden aangegrepen om zijn opponent van het moment de wind uit de zeilen te nemen. Als gevolg daarvan is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het doen van normatieve uitspraken over Tertullianus’ werk en instelling op basis van geïsoleerde opmerkingen uit zijn teksten.

Lees verder »