Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Leviticus, het boek

Leviticus, het boek

LeviticusHet_Bijbelboek Leviticus is het derde boek van de Tora of Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. In het Hebreeuws wordt het wajikra genoemd, wat 'en hij riep' betekent. Het Latijnse leviticus betekent 'boek van de Levieten', de priesterklasse die gevormd werd door de afstammelingen van Levi. Het boek Leviticus komt na het boek Exodus en wordt gevolgd door het boek Numeri. Leviticus is voor alles een wetboek: het behandelt voornamelijk wetten die YHWH vanuit het heiligdom aan Mozes meedeelt. Het eerste deel, bestaande uit de eerste zestien hoofdstukken, behandelt de heiligheid van wereldse zaken en instituten. Zo komen hier onder andere de wetten aangaande de juiste manier van offeren en de aanstelling van priesters aan de orde. Het tweede gedeelte, bestaande uit de overige elf hoofdstukken, behandelt de heiligheid van YHWH als voorbeeld voor de heiligheid van de mens. De zogenaamde Heiligheidswet (Lv 17-26) is de oudste passage uit dit Bijbelboek. Lees verder »