Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Apocalyps

Apocalyps

Openbaring van JohannesHet Bijbelboek Apocalyps of Openbaring van Johannes is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het behoort tot de zogenaamde profetische literatuur en beschrijft een visioen van de eindtijd waarin de strijd tussen goed en kwaad voor eens en altijd beslecht zal worden. Deze openbaringsliteratuur vormde in de tijd rond de geboorte en het optreden van Christus een populair genre en ook het Oud Testamentische Bijbelboek Daniël is er een voorbeeld van.
De Openbaring van Johannes maakt veelvuldig gebruik van symboliek. Zo wordt Christus voorgesteld als het Lam Gods en passeert ook een aantal fantasierijke dieren de revue. Vanwege de Apocalyps is een aantal symbolen onderdeel geworden van de populaire cultuur: 666, het nummer van het beest, de vier ruiters van de Apocalyps, de zeven zegels, et cetera.
De Openbaring van Johannes werd traditioneel toegeschreven aan de apostel Johannes, dezelfde die het Evangelie en de brieven schreef, maar tegenwoordig bestaat er consensus dat de Apocalyps van een later tijdstip is (waarschijnlijk het einde van de eerste eeuw na Christus) en wordt de auteur aangeduid als Johannes van Patmos.
Lees verder »