Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Mens (antropologie)

Mens (antropologie)

MensHet mensbeeld dat in het christendom gepropageerd wordt is het formele object van de christelijke of theologische antropologie. Deze wetenschap is grosso modo in tweeën te delen: enerzijds houdt zij zich bezig met de mens in relatie tot God (ad extra), anderzijds handelt zij over de mens in relatie tot zijn constitutieve componenten (ad intra). Een aantal concepten of ideeën kan in een van beide hoofdgebieden ingedeeld worden. Zo kunnen theorieën over de dood en het hiernamaals worden ingedeeld bij de componenten van de menselijke natuur voor zover het gaat om een uiteenvallen of scheiden van fundamentele onderdelen van de menselijke natuur. Gedachten over de zondige natuur van de mens kunnen, voor zover ze niet thuishoren in de systematische theologie, besproken worden in het licht van de relatie van de mens tot God. In deze inleiding zal deze tweedeling gehandhaafd worden. Allereerst zal kort worden ingegaan op de relatie tussen Schepper en schepsel. In tweede instantie wordt een beknopte beschrijving gegeven van de constitutie van de mens uit haar verschillende componenten.
Lees verder »