Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Makkabeeën, de boeken

Makkabeeën, de boeken

1 en 2 MakkabeeënDe_Bijbelboeken_1 en 2 Makkabeeën behoren tot de zogenaamde deuterocanonieke of apocriefe boeken. Het zijn geen protocanonieke boeken (dit wil zeggen: ze behoren niet tot de eerste of oorspronkelijke canon) omdat de boeken wel zijn opgenomen in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, maar niet in de Hebreeuwse bijbel of Tanakh. In de katholiek en orthodox christelijke tradities behoren de boeken tot de tweede canon (vandaar deuterocanoniek; deutero- betekent tweede in het Latijn) maar in de Protestantse traditie vallen de geschriften buiten de canon en worden derhalve aangeduid als apocrief (dit betekent letterlijk ‘verborgen’).

Inhoudelijk verhalen de boeken 1 en 2 Makkabeeën over een joodse opstand tegen de Seleuciden die van 175 tot 134 voor Christus plaatsvond in Judea. Leider van die opstand zijn Simon Maccabeus en diens broers, naar wie de boeken vernoemd zijn. Terwijl 1 Makkabeeën oorspronkelijk in het Hebreeuws is geschreven, is 2 Makkabeeën direct in het Grieks geschreven. Beide geschriften zijn thans nog slechts in de Griekse vertaling uit de Septuaginta bekend. Hoewel de boeken 1 en 2 Makkabeeën tot de christelijke deuterocanonieke geschriften behoren zijn ze in het hedendaagse Jodendom niet van religieus, maar slechts van historisch belang.

Lees verder »