Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Conflicten

Conflicten

Een parochie is een gemeenschap op zich, waarbij veel mensen zich betrokken voelen en meepraten. Omdat iedereen een eigen kleur aan een verhaal geeft, ontstaan ook verhalen die niet altijd nauwkeurig aansluiten bij de feiten. Daar komt bij dat er een sterk gevoel heerst dat ‘de kerk van iedereen is’. Het is de taak van het bestuur om processen in de hand te houden en om draagvlak en een goede sfeer in de organisatie te creëren. Dit legt op zich een goede bodem om conflicten te vermijden. Die zijn desondanks niet altijd te voorkomen. Om vooruitgang te boeken moeten er ook besluiten worden genomen, de uitkomst is niet zeker. Accepteren dat dingen soms anders gaan dan bedoeld, gehoopt of verwacht is belangrijk. Conflicten ontstaan als we elkaar fouten niet meer kunnen of willen vergeven. Relatief kleine problemen kunnen uitgroeien tot ernstige conflicten doordat mensen het moeilijk vinden om personen en zaken te scheiden, of zich niet serieus genomen voelen, hetgeen vaak een probleem van communicatie is. Het kan ook moeilijk blijken te zijn om een fout gewoon te erkennen en gewoon ‘sorry’ te zeggen.
 
Rol bestuurder(s)

Een belangrijk bron voor conflicten is onduidelijkheid. Het bestuur dient ervoor te zorgen dat helder is wat van iedereen in de organisatie wordt verwacht en is zelf goed op de hoogte van hetgeen zich in de organisatie afspeelt. Tijdig in gesprek gaan, dingen uitleggen en naar opvattingen luisteren, dat zijn belangrijke dingen om conflicten te voorkomen. Bestuurders vinden dat allemaal niet altijd gemakkelijk. Zij zijn zich niet altijd bewust zijn van hun positie, taak en verantwoordelijkheid. Soms hebben zij (ook) op voorhand een mening over een potentieel conflict, waardoor het lastig wordt om onbevangen te kijken. Mensen voelen zich dan gemanipuleerd en niet erg serieus genomen. Het niet uit elkaar houden van personen en zaken is ook voor bestuurders een valkuil. Zakelijke meningsverschillen vertalen in persoonlijke sympathieën of antipathieën, bevordert de sfeer niet.
 
Conflict analyseren
 
Verschillende problemen vragen om verschillende oplossingen. Een opkomende kwestie eerst goed analyseren kan belangrijk bijdragen aan de oplossing. Het zorgvuldig onderzoeken van een probleem is soms al zo verhelderend dat de oplossing zich relatief eenvoudig aandient. Door het stellen van een aantal gerichte vragen wordt een analyse gemaakt. Wie zijn (direct en indirect) betrokkenen bij het vraagstuk? Waar gaat het conflict (eigenlijk) over? Wiens competentie is in het geding? Welke formele oplossingen zijn aan de orde? In welk stadium bevindt het conflict zich? Wie draagt welke verantwoordelijkheid?