Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht ยป 1 oktober: presentatie Bijbel in Gewone Taal

1 oktober: presentatie Bijbel in Gewone Taal

woensdag 1 oktober 2014

Vandaag wordt door het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel in Gewone Taal (BGT) gepresenteerd. Dit is een vertaling van de hele Bijbel, in taal die we allemaal kennen en gebruiken. De woordenschat is bewust beperkt gehouden: ca. 4000 woorden, waar dat er in de voorgaande Nieuwe Bijbel Vertaling uit 2004 nog ca. 12.000 waren, en in oudere bijbelvertalingen weer een veelvoud daarvan. In de BGT worden gewone woorden gebruikt, en de zinnen zijn overzichtelijk en niet te lang. Prof.dr. Adelbert Denaux stelde onlangs voor Lucepedia een, eveneens begrijpelijk en helder geschreven, dossier samen over de Bijbel, het boek dat voor joden en christenen, maar ook in zekere mate voor moslims, het meest gezaghebbende boek is dat hun denken en doen bepaalt.

Ieder die inzicht wil krijgen in de drie monotheïstische religies - het jodendom, het christendom en de islam - evenals de culturen die deze godsdiensten tot stand hebben gebracht en tot op heden gestalte hebben gegeven, dient kennis te nemen van de Bijbel. De joodse en christelijke religies beschouwen de Bijbel als een heilig boek, waarin God zich openbaart en tot de mens spreekt. Tegelijk is de Bijbel een cultuurmonument, want hij heeft een enorme invloed uitgeoefend op de taal, de cultuur en allerlei kunstvormen van de huidige wereld, zoals de literatuur, de beeldende kunsten, de architectuur en de muziek. Wie de Bijbel niet kent, begrijpt vaak de cultuuruitingen niet die hij rondom zich ziet. Het is daarom belangrijk de Bijbel te lezen, te begrijpen en te bestuderen, niet alleen om zijn intrinsieke waarde, maar ook om de religieuze, maatschappelijke en culturele uitstraling die dit boek heeft gehad en nog heeft.

Hoe is de Bijbel tot stand gekomen? Zijn er verschillen tussen de joodse, katholieke en protestantse Bijbel? Wat is het Oude en het Nieuwe Testament, de Tenach, de Septuagint of de Vulgaat? Lees het in Dossier Bijbel.