Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Dagboek van het concilie

Dagboek van het concilie

dinsdag 19 juni 2012 Dagboek van het Concilie

Yves Congar was een van de belangrijkste theologen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, vooral op het gebied van de oecumene. Eerder was hij door Rome op een zijspoor gezet vanwege zijn opvattingen, maar het concilie betekende voor hem een rehabilitatie.

Tijdens het concilie hield hij een dagboek bij dat in 2000 openbaar werd gemaakt. De uitgave verscheen in het Frans en dat is er misschien de oorzaak van dat deze belangrijke bron voor de bestudering van het Tweede Vaticaans Concilie in geen enkele Nederlandse bibliotheek te vinden is.

Nu is er ook een Engelse vertaling en naar aanleiding van het verschijnen hiervan werd een van de vertalers, Joseph Komonchak, geïnterviewd door de Australische radio. Komonchak is een vooraanstaand kenner van het concilie en samensteller van een standaardwerk hierover.

Het interview is te beluisteren via het Lucepedia-dossier over het Tweede Vaticaans Concilie