Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht ยป Nieuw: dossier 'Intelligent Design'

Nieuw: dossier 'Intelligent Design'

donderdag 3 maart 2011

De term ‘intelligent design’ staat voor de opvatting dat de complexiteit van bepaalde natuurlijke verschijnselen wetenschappelijk het beste te verklaren is door die te beschouwen als ‘intelligent ontworpen’, dat wil zeggen: bewust en met een bedoeling gepland. In haar hedendaagse vorm gaat de theorie terug tot de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Wat is de verhouding tussen creationisme, darwinisme en intelligent design, en wat zeggen de theologie en Rome hierover?

Theoloog Harm Goris: "De aanhangers van ID benadrukken dat zij geen creationisten zijn. Creationisten zijn meestal Amerikaanse, fundamentalistische christenen die de scheppingsverhalen in de Bijbel letterlijk nemen en vervolgens wetenschappelijke bewijzen daarvoor zoeken. ID’ers claimen dat zij hun uitgangspunt in de wetenschap zelf nemen en dat de wetenschappelijke bestudering van natuurlijke verschijnselen kan leiden tot ‘intelligent design’ als wetenschappelijke verklaring. En daar houdt het op: over de vraag óf er een ‘ontwerper(s)’ is/zijn en wie of wat die ontwerper(s) dan wel is/zijn, kan de natuurwetenschapper verder geen uitspraak doen. Het zouden in principe goden kunnen zijn of buitenaardse wezens of zelfs een ‘vliegend spaghettimonster’. Sommige ID’ers, zoals Ronald Meester, hoogleraar wiskunde aan de VU, ontkennen dat er een ontwerper schuil moet gaan achter het ontwerp: de complexe structuren verraden veeleer het bestaan van inherente patronen in de natuur, zoals we die zien in de banen van het elektron of bij de zandribbels die door golven op het strand gemaakt worden. Maar de link met één, almachtige Schepper-God is natuurlijk wel snel gelegd."
Lees het hele dossier 'Intelligent Design'.