Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Oecumene: nieuwe ontwikkelingen

Oecumene: nieuwe ontwikkelingen

zaterdag 21 juli 2012

Eind augustus zal de Wereldraad van Kerken een nieuw document presenteren over de verschillende opvattingen van het begrip ‘kerk’. Het document laat zien hoe ver de verschillende kerken elkaar op dit punt genaderd zijn. De Wereldraad spreekt in dit verband over een nieuwe mijlpaal in de oecumene.

De rooms-katholieke Kerk maakt geen deel uit van de Wereldraad van Kerken, maar ook van deze kant zijn binnenkort oecumenische initiatieven te verwachten. Als paus Benedictus XVI op 14 september aan zijn bezoek aan Libanon begint, staan er ontmoetingen met vertegenwoordigers van verschillende christelijke en niet-christelijke groeperingen op het programma. Het gaat om orthodoxe en protestantse groepen. En daarnaast zal uiteraard de verhouding tot de moslims aan de orde komen. Radio Vaticaan had een interview met Marwat Tabet, de man die het bezoek coördineert

In Nederland ondertekenden tot nu toe ruim drieduizend mensen het ‘Manifest voor eenheid’. Dit moet uitmonden in een manifestatie op 6 oktober op het Malieveld in Den Haag. Onder het motto ‘Wij kiezen voor eenheid’ wordt dan een nationale ontmoetingsdag voor christenen georganiseerd. Het initiatief wordt ondersteund door mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden en ds. Arjen Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Meer informatie in de Lucepedia-dossiers over Oecumene en Interreligieuze dialoog