Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht ยป Pastorale uitdaging

Pastorale uitdaging

maandag 20 oktober 2014

Zaterdagavond 18 oktober is in Rome het slotdocument van de Derde Buitengewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode gepubliceerd. Deze synode had als thema 'De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie'.

Het slotdocument, getiteld Relatio Synodi, bestaat uit 62 paragrafen. Over elke paragraaf werd door de 183 aanwezige synodevaders gestemd. Uit de scores blijkt dat er vooral over de thema’s hertrouwd gescheidenen, ongehuwd samenwonen en homoseksualiteit allerminst consensus bestaat. Een goede omgang met deze thema's blijft - alleen hierom al - een grote pastorale uitdaging.

Met name over de vraag of katholieken die (kerkelijk en burgerlijk) getrouwd zijn maar daarna burgerlijk gescheiden en hertrouwd zijn (terwijl de eerste partner nog leeft) ter communie mogen gaan, is veel onenigheid. Het sacramentele kerkelijk huwelijk is in principe onontbindbaar. Gescheidenen mogen tegenwoordig meestal wel weer ter communie gaan, maar moeilijker ligt dit als een gescheiden persoon ook hertrouwt en daarmee het kerkelijk huwelijk (wellicht) onvoldoende respecteert.

Kardinaal Walter Kasper kwam in februari in een toespraak over huwelijk en gezin met voorstellen om hertrouwd gescheiden katholieken onder bepaalde voorwaarden en na een zekere periode van boete weer tot de sacramenten toe te laten. Daar kwam toen veel kritiek op - o.a. van de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke - en ook tijdens de synode stuitten deze ideeën op grote weerstand. Bij de stemming over paragraaf 52 bleek dat ca. 40% van de synodevaders wil dat het communieverbod voor de hertrouwd gescheidenen gehandhaafd blijft. 'Anderen zijn voor een niet-gegeneraliseerde verwelkoming aan de eucharistische tafel, in enkele bijzondere situaties en onder zeer precieze voorwaarden […] De eventuele toegang tot de sacramenten zou voorafgegaan moeten worden door een weg van boete onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop,' zo is te lezen op http://www.rkk.nl/nieuws.

Lees meer over het sacrament van het huwelijk in dit Lucepedia-dossier, en over de eucharistie in dit Lucepedia-dossier.