Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Wat is een kanunnik? En een kapelaan, een abt en een prior…?

Wat is een kanunnik? En een kapelaan, een abt en een prior…?

dinsdag 15 oktober 2013 De rooms-katholieke kerk kent drie gewijde ambten (diaken, priester, bisschop) maar hoe zit het dan met een kardinaal en een paus?  In principe kan elke katholieke man ouder dan dertig jaar door de kardinalen tot paus, tot 'Bisschop van Rome', gekozen worden. Maar wat is een kardinaal dan precies? Kardinalen zijn de naaste adviseurs van de paus en worden door hem benoemd. Kardinalen kunnen gekozen worden uit bisschoppen, priesters en  diakens. En wist u dat het alle bisschoppen samen zijn, in het College van Bisschoppen, die leiding geven aan de rooms-katholieke Kerk? De paus maakt als primus inter pares deel uit van dit College van Bisschoppen.  En wat is toch weer een kanunnik? En een kapelaan, een abt en een prior…? Ga snel naar het nieuwe dossier over ambten in de rooms-katholieke kerk.