Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'Job'

Job, het boek

Dossier Job is een van de meest interessante en indrukwekkende Bijbelboeken van het Oude Testament. Het verhaalt over Job, een trouwe dienaar van God, die op voorspraak van de Satan op de proef wordt gesteld. Ondanks de rampspoed die hem treft (zijn kinderen sterven wanneer het huis waarin zij bijeen zijn gekomen instort en zijn lichaam wordt bedekt met zweren) weigert Job om God te vervloeken. Het centrale deel van de vertelling bestaat uit de gesprekken... Lees verder »

Gregorius de Grote

Dossier Job bijvoorbeeld is van immense invloed geweest op de middeleeuwse monastieke spiritualiteit en zijn brieven (er zijn er ruim 800 overgeleverd) geven een goed beeld van zijn diplomatiek vernuft, zijn kundig beheer van kerkelijke goederen, zijn betrokkenheid op de noden van de wereld en zijn zorg voor de armen. Toch blijft Gregorius de Grote een relatief onbekend figuur in de kerkgeschiedenis. Dat is jammer want zijn eschatologisch gekleurde verhouding tot de wereld biedt interessante en inspirerende... Lees verder »

Meneer en mevrouw Job

Dossieritem Ellen van Wolde is bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. ... Lees verder »

Het boek Job

Nieuwsitem Job is een van de meest interessante en indrukwekkende Bijbelboeken van het Oude Testament. Het verhaalt over Job, een trouwe dienaar van God, die op voorspraak van de Satan op de proef wordt gesteld. Ondanks de rampspoed die hem treft  weigert Job om God te vervloeken. Het centrale deel van de vertelling bestaat uit de gesprekken die Job voert met een viertal vrienden die gekomen zijn om Job te steunen. Het verhaal is opgebouwd... Lees verder »

Hipster Job

Dossieritem Dit is een moderne vertelling van het Bijbelboek Job die zich afspeelt in Brooklyn, New York. De video duurt in totaal 4:47 minuten en de beeld- en audiokwaliteit is goed. Deze video werd geregiseerd door Thomas De Napoli en Jack Tomas ... Lees verder »

Uitgelicht: Job en Gods weddenschap

Nieuwsitem Job is een van de meest interessante en indrukwekkende Bijbelboeken van het Oude Testament. Het verhaalt over Job, een trouwe dienaar van God, die op voorspraak van de Satan op de proef wordt gesteld. Ondanks de rampspoed die hem treft (zijn kinderen sterven wanneer het huis waarin zij bijeen zijn gekomen instort en zijn lichaam wordt bedekt met zweren) weigert Job om God te vervloeken. Het centrale deel van de vertelling bestaat uit de gesprekken... Lees verder »

C. Blom – Een theologische analyse van het boek Job en Genesis 1-4

Dossieritem C. Blom gaat in op de de existentiële vraag naar God en het lijden. Hij doet dat door de Bijbelboeken Job en Genesis 1-4 naast elkaar te leggen en lijnen te trekken. Vanuit het boek Job kunnen we met andere ogen naar Genesis 1-4 kijken. ... Lees verder »

Job: Geloven en lijden om niet

Dossieritem Job. Dat resulteerde in een serie lezingen in het radioprogramma "De Bijbel open" van de Evangelische Omroep. Die serie is in dit boekje gebundeld. Nadrukkelijk stelt Van der Dussen dat God de volledige verantwoordelijkheid voor het lijden van Job aanvaardt, Hij heeft in de bijbel altijd de controle over het kwaad. Aanvankelijk zet Job God in de beklaagdenbank, maar door alle ervaring groeit het inzicht dat God terecht het laatste woord heeft. Job wordt gerechtvaardigd... Lees verder »

De God van Job

Dossieritem werpen op de vele vragen over de betekenis van het lijden die de bijbelse figuur Job aan God stelt en op de vragen waarmee een ondoorgrondelijke God Job belaagt. Behalve een theoretische benadering van het lijden in het boek Job is er ook een indringende beschrijving van de ervaring van het lijden door twee auteurs met HIV/AIDS. Het is een boeiende en belangwekkende studie, vooral met het oog op de hedendaagse vorm van het lijden.... Lees verder »

The Book of Job and the Comedy of Suffering

Dossieritem Dit videofragment omhelst een moderne vertelling van het Bijbelboek Job door Aaron Freeman en Richard Henzel. De kwaliteit van beeld en geluid is niet perfect, maar nog steeds verstaanbaar. De totale duur van dit fragment bedraagt 42:14 minuten.... Lees verder »