Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Augustinus van Hippo

Augustinus van Hippo

Heilige en misschien wel bekendste kerkvader. Zijn feestdag in de Rooms-Katholieke Kerk valt op 28 augustus. Augustinus leefde van 354 tot 430, en koos na lange geestelijke omzwervingen in 387 voor het kerkelijk christendom. In 396 werd hij bisschop van de stad Hippo Regius in Noord-Afrika. Vanaf het moment van zijn doop is zijn invloed in de kerk groot geweest, en zeker na zijn bisschopswijding gold hij als een autoriteit. Deze status heeft hij nooit verloren, en er is dan ook geen kerkvader van wie er zoveel geschriften in zoveel kopieën bewaard zijn gebleven.


Lees verder »