Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Cyrillus van Alexandrië

Cyrillus van Alexandrië

Cyrillus van Alexandrië (ca. 378-444) was aartsbisschop van Alexandrië van 412 tot 444 en als zodanig hoofd van de christelijke kerk in het noord-oostelijke deel van Afrika (het huidige Egypte en Libië). Hij is vooral bekend geworden om zijn bijdrage aan de christologie (de leer over de persoon van Christus) en zijn daarmee samenhangende strijd met Nestorius. Maar er zijn ook veel bijbelcommentaren van hem bewaard gebleven.

Hij is in 1882 door paus Leo XIII tot Kerkleraar (Doctor Ecclesiae) benoemd, terwijl de oosterse kerk hem kent als ‘het zegel van de vaders’ (Anastasius Sinaïticus, 7e eeuw). Zijn feestdag valt in de Rooms-Katholieke Kerk op 27 juni (tot 1969 op 9 februari) en in de Oosters-Orthodoxe Kerk op 9 juni (en samen met Athanasius op 18 januari).

Lees verder »