Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers ยป Parochiaan

Parochiaan

Een parochiaan is iemand die gedoopt is in de RK Kerk en woonachtig is in het territorium van een parochie. De geografische ligging van de parochie bepaalt dus tot welke parochie men behoort. Op dit algemene principe bestaan uitzonderingen. In de eerste plaats kan men zelf een andere parochie dan die waar men woont als 'voorkeurparochie' opgeven. Men wordt dan parochiaan van die parochie, en is dat niet van beide. Het is namelijk niet mogelijk om bij twee territoriale parochies of bij twee kerkgenootschappen tegelijk ingeschreven te staan. In de tweede plaats kan men tot een zogenaamde personele parochie behoren. Deze parochies zijn niet gebonden aan een bepaald territorium, maar aan een bepaalde groep personen, zoals bijvoorbeeld studenten of gerelateerd aan een bepaalde ritus of nationaliteit. Men kan wel tegelijkertijd parochiaan zijn van een personele parochie en van een territoriale parochie.
De inschrijving in een parochie kan te allen tijde worden gewijzigd, via de parochie waar men op dat moment ingeschreven staat, of via het RK Ledenbureau.