Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht ยป Gij zult duurzaam leven

Gij zult duurzaam leven

woensdag 24 september 2014

Het Vaticaan was in 2007 het eerste CO2-neutrale land ter wereld. Dat hangt ongetwijfeld samen met de omvang van dit minuscule landje, maar zegt ook veel over de aandacht voor milieu en duurzaamheid in de Rooms-Katholieke Kerk. Van oudsher wordt in de christelijke traditie de schepping gezien als een geschenk van God, waarvoor de mens goed dient te zorgen. De mens heeft de morele plicht te leven op een wijze die eerbied en respect toont voor al het leven op aarde. Omdat duurzaamheid in directe relatie staat met algemeen welzijn, solidariteit, wereldvrede en gerechtigheid, zijn duurzaamheid en zorg voor de schepping een onlosmakelijk onderdeel van de (sociale) leer van de christelijke kerken. Paus Benedictus XVI schreef hierover zelfs zijn ‘Tien geboden voor het milieu' (Ten Commandments for the Environment: Pope Benedict XVI Speaks Out for Creation and Justice, Notre Dame: Ave Maria Press, 2009).

Benedictus XVI, die ook wel 'de groene paus' genoemd werd (hij schakelde bijvoorbeeld in 2011 over op een elektrische pausmobiel), zei op 2 september 2007 tijdens een Mis voor jongeren in Loreto, Italië: 'Aan de nieuwe generaties is de toekomst van de planeet toevertrouwd, terwijl hier duidelijk de tekenen aanwezig zijn van een ontwikkeling die niet altijd het delicate evenwicht in de natuur heeft weten te beschermen. Voordat het te laat is, is het nodig om moedige keuzes te maken die opnieuw een hecht verbond tussen de mens en de aarde scheppen. Hier is een vastbesloten ‘ja’ tot bescherming van de schepping nodig en een krachtige inzet om die tendensen om te buigen die dreigen te leiden tot situaties van onomkeerbare neergang.'

Hij ging met zijn 'groene sociale leer' verder op de door zijn voorganger ingeslagen weg; paus Johannes Paulus II stelde bijvoorbeeld al in 1990 dat de wereldvrede bedreigd werd als de wereld de milieuproblematiek niet serieus oppakte door haar collectieve verantwoordelijkheid te nemen jegens de armen en de toekomstige generaties. Johannes Paulus II was ook degene die het begrip ‘ecologische zonde' introduceerde.

Ook de huidige paus Franciscus liet zich afgelopen juli in deze termen uit over het toebrengen van schade aan natuur en milieu. Begin dit jaar werd bekend dat hij begonnen is aan het schrijven van een encycliek over de relatie tussen mens en milieu.

Christiaan Hogenhuis van Stichting Oikos stelde voor Lucepedia een dossier samen over Kerk en Duurzaamheid; lees het hier