Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Paus onderzoekt 'tweede huwelijk'

Paus onderzoekt 'tweede huwelijk'

donderdag 19 september 2013 Paus Fran­cis­cus wil een stap zetten in de richt­ing van geschei­den per­so­nen die hertrouwd zijn en nu de com­mu­nie niet mogen ont­van­gen. Hij legt de zaak voor advies voor aan de werk­groep van acht kar­di­nalen die hem moet advis­eren over her­vormin­gen in de Kerk en tij­dens een bisschoppen­syn­ode die hij wil wij­den aan het gezin.
'Wij moeten nadenken over het 'ern­stige prob­leem' ten aanzien van geschei­den per­so­nen die hertrouwen en die de com­mu­nie slechts kun­nen ont­van­gen als hun vorig huwelijk nietig is verk­laard,' aldus de paus. 'Het prob­leem mag trouwens niet beperkt wor­den tot het al dan niet mogen ont­van­gen van de com­mu­nie. Wie het prob­leem enkel in deze ter­men ziet, heeft het echte prob­leem niet begrepen,' voegde hij eraan toe. (Bron: Kerknieuws.nl).
Lees het complete dossier 'huwelijk'.