Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'Duivel'

Duivel

Dossier duivel wel. Als hoogmoedige Morgenster uit de hemel gevallen, komt hij al millennialang in opstand tegen de almachtige God. Satan is de intrigerende tegenstander, de fascinerende tester en aanklager van mensen. Hem zijn talloze namen en gedaanten toegedicht. Het is niet vreemd dat de duivel vaak in allerlei kunstvormen opduikt. Onder andere als mythische figuur in de muziek van Bob Dylan en in de wereldliteratuur: Faust, Paradise Lost en La Divina Commedia . In dit dossier... Lees verder »

Origenes: De basis

Dossier duivel en zijn vijandige machten, het begin en het einde van de wereld, het herstel van alle dingen, de heilige Schrift en de uitleg daarvan. In zijn benadering van deze onderwerpen combineert hij een vaste christelijke overtuiging met de houding van een onderzoeker die vragen stelt en hypotheses toetst. Hij verwerkt elementen uit de Griekse filosofie en voert een polemiek tegen gnostici en volgelingen van Marcion. Enkele speculatieve gedachten in De basis leidden tot heftige... Lees verder »


Theun de Vries – De duivel: een essay

Dossieritem Theun de Vries, De duivel: een essay, Amsterdam: De Beuk, 1992, 43 p.; Eerder verschenen in NRC Handelsblad op 27 december 1991 ... Lees verder »


Met de duivel naar bed

Dossieritem Dit is een werk dat onderzoek doet naar de achtergronden bij de heksenvervolgingen, met speciale aandacht voor het vrouwelijke perspectief, en dan met name in de Zuidelijke Lage Landen (het tegenwoordige België. Een gedegen uitgave die zoveel mogelijk wetenschappelijk en objectief te werk te gaan. Bevat een literatuurlijst maar een register en kritisch notenapparaat ontbreekt. ... Lees verder »

Rob Wiche – Des duivels: het kwaad in religieuze en spirituele tradities

Dossieritem Rob Wiche (red.), Des duivels: het kwaad in religieuze en spirituele tradities, Leuven; Voorburg: Acco, 2005, p. 178. ... Lees verder »

Over de val van de duivel

Dossieritem duivel') van Anselmus van Canterbury (1033-1109), is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij biedt in dit degelijk uitgevoerde boekje naast een van uitvoerige aantekeningen voorziene vertaling van de tekst van Anselmus een korte inleiding op de thematiek van het kwaad en Anselmus' gedachten over de duivel. Met een beschrijving van Anselmus' visie op de oorsprong van het kwaad voert de vertaler de lezer binnen in het geschrift door de inhoud in grote... Lees verder »

Het duivelsdossier

Nieuwsitem duivel wel. Als hoogmoedige Morgenster uit de hemel gevallen, komt hij al millennialang in opstand tegen de almachtige God. Satan is de intrigerende tegenstander, de fascinerende tester en aanklager van mensen. Hem zijn talloze namen en gedaanten toegedicht. Het is niet vreemd dat de duivel vaak in allerlei kunstvormen opduikt. Onder andere als mythische figuur in de muziek van Bob Dylan en in de wereldliteratuur: Faust, Paradise Lost en La Divina Commedia. In dit dossier... Lees verder »

John Casey - Talk of the Devil

Dossieritem John Casey, Talk of the Devil: Satan in Catholic theology, in: The Tablet: The international Catholic weekly, 3 juli 2010. ... Lees verder »