Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'oorlog'

Benedictus van Nursia

Dossier   _ De heilige Benedictus van Nursia (ca. 480-550) leefde in Italië in een onrustige tijd van volksverhuizingen en oorlogen. Op de Monte Cassino stichtte hij zijn eerste klooster en schreef hij zijn beroemde ´Regel voor monniken´. Vanwege de grote invloed van deze Regel op het monastieke leven en op de cultuur van Europa, wordt Benedictus beschouwd als vader van het westerse kloosterleven en als patroon van Europa. ... Lees verder »

Chagall, Marc

Dossier cultuur en beeldtaal. Een taal die raakvlakken heeft met het kubisme van Picasso en Braque, maar die vooral geladen is met een persoonlijke en joods/chassidische symboliek. Na de oorlog (van 1978-1985) maakte hij in de middeleeuwse Rooms katholieke Sankt Stephan basiliek in Mainz  nieuwe glas in lood ramen. De helse ervaring van de Shoah vormde hij hoopvol om in hemelsblauwe vensters, die zicht geven op de levende relatie tussen God en de mensen. ... Lees verder »

Schillebeeckx, Edward

Dossier oorlog en vrede, seksuele vrijheid en sociaal-economische bevrijding. Daarnaast schreef Schillebeeckx ook over vernieuwingen binnen de Kerk, zoals inzake de hiërarchie, de inspraak van de gelovigen, het kerkelijk ambt en het priestercelibaat. In de periode van sterke vernieuwingsdrang kwam hij ook dikwijls in conflict met medetheologen en het Romeins leergezag. Tot een officiële veroordeling kwam het overigens nooit.   Schillebeeckx hield van paradoxen. Schillebeeckx geloofde - in al zijn boeken - dat de oneindige God alleen... Lees verder »

Merton, Thomas

Dossier oorlog in Vietnam en over nucleaire bewapening. Merton zette zich ook in voor de interreligieuze dialoog, onderhield contacten met religieuze leiders over de hele wereld en verdiepte zich in andere religies zoals het Jodendom, het soefisme, het taoïsme en het boeddhisme. Thomas Merton bereikte een groot lezerspubliek vanaf de jaren '50 en '60 tot op de dag van vandaag. Zijn boeken op het gebied van contemplatief leven, spiritualiteit en mystiek worden nog steeds vertaald, uitgegeven... Lees verder »

Erasmus was zeker tolerant, maar voor rechtvaardige oorlog (2012)

Dossieritem Lezing van prof. dr. J. van Herwaarden tijdens de Dag voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis op 22 september 2012 over de tolerantie en het pacifisme van Erasmus.... Lees verder »

Jan Gruyters

Dossieritem Boek van de directeur van Pax Christi, Jan Gruyters, waarin hij zijn visie geeft op de ontwikkeling van de vredesbeweging en op actuele kwesties van oorlog en vrede, doorspekt met biografische ervaringen en verhalen uit zijn werk. ... Lees verder »

Eeuwout van der Linden, Kappen met oorlog. Plant een boom

Dossieritem oorlog en vrede, milieu en economie beschreven. Niet alleen zijn recente oorlogen in toenemende mate de veroorzakers van ecologische ellende, de ontwrichting van het ecologische evenwicht in een bepaald gebied kan op zijn beurt weer leiden tot klimaatoorlogen. Voor de bijbelschrijvers, die de huidige klimaatproblemen en de ecologische inzichten niet kenden, telde iedere boom en ieder mens. De bepalingen uit de Tora laten zich nooit probleemloos vertalen in onze moderne context. De richting van handelen... Lees verder »

Rowan Williams in Wikipedia (ENG)

Dossieritem Zeer uitgebreid lemma over Rowan Wiliams (dit in tegenstelling tot de povere Nederlandse Wikepedia-pagina) , met een zeer uitgebreide (primaire) bibliografie, uiteenzetting van Williams'  standpunten op het gebied van o.a. de oorlogen in Irak en Syrië, Iran, hoofddoekjes, de evolutieleer, de vrije-markt-economie, de sjaria en uiteraard de christelijke/anglicaanse theologie. ... Lees verder »

De geïllustreerde geschiedenis van de kruistochten

Dossieritem Dit boek, geschreven door Thomas Madden, is de Nederlandstalige versie van Crusades: The Illustrated History, dat in 2005 in de Verenigde Staten verscheen. Het bevat bijdragen van verschillende auteurs en is rijkelijk voorzien van illustraties in kleur. ... Lees verder »

Hans Righart, De eindeloze jaren zestig

Dossieritem Hans Righart beschrijft in dit boek, zoals de titel al zegt, de jaren zestig. Hij gaat op zoek naar de herkomst van de jaren zestig en doet dat door allerlei ontwikkelingen die sinds de tweede oorlog hebben plaatsgevonden, te analyseren. Daarmee heeft hij gelijk de oorzaken van de ontzuiling te pakken. ... Lees verder »