Werkwoord: [h]אֲבָרֲכֵם[h] – ’a__b__aara__k__eem

Eerste stap: de voor- en achtervoegsels verwijderen.

Preformatief א++ (’alef)eerste persoon enkelvoud (geen persoonsuitgang)
.preformatieve conjugatie (PC)
Suffix ++ם++ (meem)derde persoon mannelijk meervoud
."ik x hen"

.

  • De drieradicalige wortel blijft staan.
  • ++ברך++ – baara__k__, “zegenen”
  • Wordt met name gebruikt in werkwoordsstam pi‘eel

Resultaat:ik zegen hen” (indicatief) of: "ik zal hen zegenen" (toekomende tijd)

Verwante voorbeelden: van het werkwoord ++ברך++ - baara__k__, "zegenen"