Werkwoord: [h]עֵינָי[h] – ‘eenaaj

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

י ָ++suffix: eerste persoon enkelvoud
.bij meervoudsvorm van het naamwoord

.

  • ++עֵינ++ - ‘een blijft over.

Tweede stap: het basiswoord vinden.

  • ++י++ (jod) als leesmoeder wordt weer medeklinker in losgemaakte vorm van het woord.
  • Het volgende schema ontstaat:
enkelvoudstatus absolutus++עַיִן++‘__a__jin"oog" (of: "bron")
enkelvoudstatus constructus++עֵין++‘__ee__n"het oog van..."
enkelvoudsuffix (1e p. e.v.)++עֵינִי++‘een__ie__"mijn oog"
dualis (tweevoud)status absolutus++עֵינַיִם++‘een__a__jim"ogen"
meervoudstatus absolutus++עֵינֹת++ e.a.‘een__o__t"bronnen"
dualisstatus constructus++עֵינֵי++‘een__ee__"de ogen van..."
dualis/meervoudsuffix (1e p. e.v.)++עֵינָי‘een__aa__j"mijn ogen"

.

Resultaat:mijn ogen"