Werkwoord: עֵינָי‘eenaaj

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

י ָ suffix: eerste persoon enkelvoud
. bij meervoudsvorm van het naamwoord
.
  • עֵינ - ‘een blijft over.

Tweede stap: het basiswoord vinden.

  • י (jod) als leesmoeder wordt weer medeklinker in losgemaakte vorm van het woord.
  • Het volgende schema ontstaat:
enkelvoudstatus absolutus עַיִן ajin "oog" (of: "bron")
enkelvoudstatus constructus עֵין een "het oog van..."
enkelvoudsuffix (1e p. e.v.)עֵינִי ‘eenie"mijn oog"
dualis (tweevoud)status absolutus עֵינַיִם‘eenajim"ogen"
meervoudstatus absolutus עֵינֹת e.a. ‘eenot"bronnen"
dualisstatus constructus עֵינֵי ‘eenee"de ogen van..."
dualis/meervoudsuffix (1e p. e.v.)עֵינָי ‘eenaaj "mijn ogen"
.

Resultaat:mijn ogen"