Werkwoord: [h]לֵךְ[h] - lee__k__

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

  • Geen.
  • Twee radicalen blijven over: לךְ++ (lamed en kaf).
  • Eén radicaal ontbreekt.

Tweede stap: de derde radicaal van de wortel vinden.

Is er reden om er een letter voor, in het midden of achter te plaatsen?

Ervoorja, bij uitsluiting van de andere opties.
.de letter ++י++ (jod), ++ו++ (waw) of ++נ++ (nun).
Middennee, dan had er een o- of oe-klank moeten staan.
Erachternee, bij werkwoordsvormen die slechts twee radicalen bevatten is het nooit aan de achterkant dat een letter wegvalt.
.
Dus: ervooruitproberen en nadenken geeft de ++ה++ (hee):
.++הלךְ++ - haala__k__ betekent "gaan".
.gedraagt zich als zwak werkwoord van het type primae waw-jod

Derde stap: de vervoeging bepalen en vertalen.

.

  • Aanwijzing: korte vorm; vocalisatie.
  • gebiedende wijs
  • Vergelijk derde persoon mannelijk enkelvoud van de PC: ++יֵלֵךְ++ - jeelee__k__, "hij zal gaan"
  • → hier het preformatief afhalen geeft de gebiedende wijs.
  • → bij sterke werkwoorden kan de gebiedende wijs qua vorm overeen komen met de infinitivus constructus.

Resultaat: “Ga!”

Verwante voorbeelden: van het werkwoord - ++הלךְ++ - haala__k__, "gaan"