Werkwoord: לֵךְ - leek

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

  • Geen.
  • Twee radicalen blijven over: לךְ (lamed en kaf).
  • Eén radicaal ontbreekt.

Tweede stap: de derde radicaal van de wortel vinden.

Is er reden om er een letter voor, in het midden of achter te plaatsen?

Ervoor ja, bij uitsluiting van de andere opties.
. de letter י (jod), ו (waw) of נ (nun).
Midden nee, dan had er een o- of oe-klank moeten staan.
Erachter nee, bij werkwoordsvormen die slechts twee radicalen bevatten is het nooit aan de achterkant dat een letter wegvalt.
.
Dus: ervoor uitproberen en nadenken geeft de ה (hee):
. הלךְ - haalak betekent "gaan".
. gedraagt zich als zwak werkwoord van het type primae waw-jod
Derde stap: de vervoeging bepalen en vertalen.

.

  • Aanwijzing: korte vorm; vocalisatie.
  • gebiedende wijs
  • Vergelijk derde persoon mannelijk enkelvoud van de PC: יֵלֵךְ - jeeleek, "hij zal gaan"
  • → hier het preformatief afhalen geeft de gebiedende wijs.
  • → bij sterke werkwoorden kan de gebiedende wijs qua vorm overeen komen met de infinitivus constructus.

Resultaat: “Ga!”

Verwante voorbeelden: van het werkwoord - הלךְ - haalak, "gaan"