Werkwoord: [h]יְשֹׁובֵב[h] – ješoo__b__ee__b__

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

י++ - Preformatieve jodderde persoon mannelijk
Geen persoonsuitgangenkelvoud
.preformatieve conjugatie (PC)

.

Vier letters blijven over.

Tweede stap: de wortel bepalen.

Welke aanwijzingen zijn er?

Dubbele consonant ++ב++ (beet)zwak werkwoord: mediae vocalis of dezelfde slotletter
Vocalisatiestamformatie: pooleel (in plaats van: pi`eel)
.++ו++ (waw) ingeschoven leesmoeder voor oo

.

  • ++שׁיב++ - šie__b__, ++שׁוב++ - šoe__b__ of ++שׁבב++ - šaa__b__a__b__?
  • Het bestaande werkwoord is: ++שׁוב++ - šoe__b__,
  • Betekenis: "terugkeren" in basisstam; "terugbrengen" in pooleel-stam

Resultaat:hij brengt terug

Verwante voorbeelden: van het werkwoord ++שׁוב++ - šoe__b__, "terugkeren"