Werkwoord: [h]לְקַדְּשֹׁו[h] – leqaddešoo

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

לְ++ - levoorzetsel, “om te” of "met betrekking tot"
++ו++ - ooobjectssuffix derde persoon mannelijk enkelvoud

.

Tweede stap: de werkwoordsvorm herkennen en vertalen.

Verdubbeling in ++ד++ (dalet)verdubbelingsstam: pi‘eel
."heiligen; heilig maken"
Vocalisatie aa-eeonbepaalde wijs
i.c.m. voorzetsel en suffixinfinitivus constructus

.

Resultaat:om hem heilig te maken

Verwant voorbeeld: van het werkwoord ++קדשׁ++ - qaadeeš, "heilig zijn"